BEAB Elkonsulter AB är ett teknikkonsultföretag som är verksamma inom el- och telesystem.
Våra beställare är i huvudsak fastighetsbolag, byggnads- och el-entreprenörer samt kommuner.
Projekten omfattar om-, till- och nybyggnad av kontor, shoppingcenter/gallerior, bostäder, skolor, lätt industri samt yttre miljö/markanläggningar.

Vi i BEAB bistår våra beställare med tjänster såsom:

  • Utredningar och kostnadskalkyler i tidiga skeden
  • Projektering av systemhandlingar och ramhandlingar för totalentreprenader
  • Projektering av kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförande och generalentreprenader
  • Upprättande av relationshandlingar
  • Kontrolluppdrag pågående projekt

Våra medarbetare, har mångårig erfarenhet av allt som hör till el- och teleanläggningar.